1999

Herkennen of Gelijken
De Portretten van Kees Verwey
Verweyhal, Haarlem
affiche

Publiciteits drukwerk
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff