1988

Toekang Potret
Museum voor Volkenkunde
(nu Wereldmuseum) Rotterdam